Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ιδρύματος στο WITS University το διάστημα 11/12/2017-15/12/2017.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ιδρύματος στο Jordan University of Science and Technology (JUST) το διάστημα 26/11/2017 – 01/12/2017.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ιδρύματος στη Μόσχα το διάστημα 26/11/2017 – 01/12/2017.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας καθηγητών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στο MENUFIA UNIVERSITY.

Επίσκεψη των Καθηγητών Νίκα Κωνσταντίνου και Γιαννακόπουλου Παναγιώτη στο BAKU HIGHER OIL SCHOOL από 17.9.2017 έως 23.9.2017.

Επίσκεψη του Καθηγητή Κονιόρδου Μιχαήλ και της Καθηγήτριας Χιζ Αλίνας στο KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE από 3.9.2017 έως 10.9.2017 .

Επίσκεψη της  Καθηγήτριας Χιζ Αλίνας στο KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE από 15.5.2017 έως 21.5.2017.

 Στα πλαίσια της επίσκεψης έγιναν :

  • Προετοιμασία των επόμενων βημάτων για την υποβολή κοινών προγραμμάτων.
  • Σχεδίαση μεθόδων διδασκαλίας και άσκησης.
  • Ανάλυση πιθανοτήτων συνεργασίας στην εκπαίδευση και την έρευνα μεταξύ των Ιδρυμάτων.

Επίσκεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Νίκα Κωνσταντίνου-Στέφανου στο TASHKENT INSTITUTE OF TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY (TITLI) από 3.5.2017 έως 9.5.2017 .

 Στα πλαίσια της επίσκεψης έγιναν :

  •  4 οχτάωρες διδασκαλίες στον τομέα της Μεταφοράς Θερμότητας και Υπολογιστικής Δυναμικής Ρευστών.
  • Ανάλυση πιθανοτήτων συνεργασίας στην εκπαίδευση και την έρευνα μεταξύ των Ιδρυμάτων.
  • Συναντήσεις με μέλη του προσωπικού σχετικά με την εκπαίδευση, έρευνα, κατασκευή κλπ.
  • Προετοιμασία των επόμενων βημάτων για την υποβολή κοινών προγραμμάτων.
  • Σχεδίαση μεθόδων διδασκαλίας και άσκησης.